Våra tjänster

REDOVISNING

Vi hjälper dig med att tillse att din löpande redovisning fungerar på ett bra sätt samt hjälper dig med att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration (både för företaget och privat). Vi tillser även att upprätta de handlingar skickas in till Bolagsverket och skattemyndigheten.

SKATTERÅDGIVNING – SKATTEPLANERING

Vi hjälper dig med att tillse att du och bolaget följer de regler som samhället fastställt avseende beskattning och hjälper dig samtidigt med en skatteplanering innebärande att varken du eller bolaget drabbas av ett felaktigt skatteuttag eller betalar mer skatt än vad som behövs enligt gällande lagstiftning.

EKONOMISKA KONSULTATIONER

Som företagare behöver du kanske hjälp med olika ekonomiska utredningar och konsultationer eller att ha en erfaren diskussionspartner med vilken du kan diskutera olika idéer och synpunkter gällande bolagets eller din personliga ekonomiska situation. Vi hjälper dig med detta.

UPPSTART AV FÖRETAG

  • Uppföljning av affärsidé
  • Upprätta budget/prognoser
  • Kontakt med finansiärer
  • Registrering av bolaget m.m.

 

UTBILDNING

  • Bokföring, budgetering, bokslut och deklarationer m.m.
REKONSTRUKTION AV FÖRETAG

  • Analys med förslag till åtgärder
  • Kontakt med finansiär m.m.


 

 
FÖRETAGSVÄRDERINGAR

  • Värdering vid köp eller försäljning av företag inkl rådgivning och skatteplanering

 

 

GENERATIONSSKIFTEN

  • Skall nästa generation ta över, rådgivning och planering

 

REVISION

Vi har samarbete med revisorer och kan erbjuda dessa tjänster

 Du kan kontakta oss för konsultationer även om du inte är kund hos oss…